Kurdistan

2DSC01555
svvIMGP1979
svIMGP1054
svIMGP0347
2svIMGP0451
sIMGP2261
svIMGP1298
23IMGP2253
2svIMGP1920
svIMGP2514
svIMGP2146
svIMGP2577
svvIMGP0281
svvIMGP0110
svIMGP0176
svIMGP2955
sIMGP1594 - kopia
sIMGP3100
2IMGP2859
2IMGP1700
2IMGP1338
2IMGP0884
2IMGP0837
2IMGP0898
sIMGP0767
2IMGP3470
2IMGP3513
23IMGP3627
sIMGP3611
svvIMGP3025
2IMGP1830

Att känna de fjärran ländernas närhet talar författaren Gunnar Ekelöf om i en dikt. Jag har ofta funderat över vad de orden står för.  Och vad beror det på att jag kan känna vissa fjärran länders närhet och inte andra? Kanske är det så enkelt som att tala om relationer. Under en tid kom jag Kurdistan nära. Långt innan jag satt min fot i Kurdistan målar jag bilder för mitt inre och gör mig bekant med platser och människor. När jag väl är där, känner jag mig på något märkligt vis hemma.


Fotografier från 2014-2015, Kurdiska självstyret, Irak