Toby och Gook, Linden, Texas

simg173
simg133
simg127
simg135
simg159
simg157
simg161
simg167
simg166
simg154

Linden, Texas, USA 1981